Hygiënische maatregelen - mondkapje

Indicatie

Gebruik van een mondkapje is alleen van toepassing wanneer de medewerker naar een deelnemer moet die klachten heeft welke terug te herleiden zijn aan COVID 19 en/of positief getest is op COVID 19 en waarbij de ondersteuning voortgezet moet worden.

Hoe te gebruiken?

  • Zowel de deelnemer als de medewerker dragen een mondkapje
  • Zet het mondkapje op voordat je naar binnen gaat
  • Doe het mondkapje af wanneer je weer buiten bent en doe eventueel een nieuw mondkapje op.