Het nieuwe begeleid zelfstandig wonen.

Gepubliceerd op: 24-07-2020

Het nieuwe begeleid zelfstandig wonen bied plek aan kwetsbare burgers met meervoudige problematiek. Door deze meervoudige problematiek zijn er veel uitdagingen om aan te werken voordat zij de stap kunnen zetten naar het zelfstandig wonen al of niet met ambulante thuisondersteuning. 

Het project onderscheidt zich door het werken op maat. Dit houdt in dat per bewoner onderzocht wordt welke ondersteuningsbehoefte zij hebben en welke ondersteuning hierbij passend is. De bewoner moet dusdanig leerbaar zijn en zich begeleidbaar opstellen zodat er toegewerkt kan worden naar het zelfstandig wonen. 

Binnen deze setting is er 24/7 begeleiding aanwezig waardoor bewoners altijd een beroep op hen kunnen doen. Er wordt met name gewerkt met de presentietheorie. 

Aangezien we toewerken naar het zelfstandig wonen is het mogelijk dat bewoners een vriend(in) te logeren hebben en/of hun minderjarige kinderen blijven logeren. 

Toewijzing gebeurt in overleg met vaste gebiedsteammedewerkers welke verbonden zijn aan onze locatie. Tijdens de intake wordt gescreend op onder andere agressie en verslavingsproblematiek. Toekomstige bewoners horen zich indien nodig open te stellen voor behandeling en ondersteuning. Wanneer er sprake is van acute agressie en/of verslavingsproblematiek zal er niet tot plaatsing worden overgegaan. 

Door middel van dit project proberen we de leemte op te vullen welke momenteel bestaat tussen het beschermd wonen en het zelfstandig wonen met ambulante thuisondersteuning. 

Wilt u meer informatie over dit concept of wilt u van gedachte wisselen hierover neem dan contact met ons op via dit contactformulier.