Specialistische jeugdzorg

Let op! Helaas hebben wij moeten besluiten om ons niet opnieuw in te schrijven voor een contract bij SDF. Dit betekent dat wij géén nieuwe aanmeldingen meer kunnen aannemen!

 

Wij staan achter het idee van de overheid één gezin, één plan van aanpak, één regisseur. We zijn van mening dat dit dan ook zoveel mogelijk door één organisatie geleverd moet worden om verdere versnippering binnen de hulpverlening zoveel mogelijk te voorkomen. Om die reden bieden wij een breed pakket. Uiteraard zijn wij ook van mening dat wanneer de ondersteuning met een zorgpartij goed verloopt dit zoveel mogelijk in stand moet worden gehouden. In een dergelijke situatie is het van belang om de samenwerking met elkaar op te zoeken en de ondersteuning met elkaar af te stemmen. 

Opvoeders nemen wij zeer serieus. Wij hebben het uitgangspunt dat de opvoeder dé specialist is over zijn eigen kind. We zien onszelf slechts als een stukje gereedschap waar opvoeders gebruik van kunnen maken om hun uiteindelijke doel te bereiken.

Naast de ondersteuning welke wij kunnen leveren aan opvoeders leveren wij ook ondersteuning aan kinderen zelf. Kinderen kunnen vanuit hun problematiek of door een complexe leefomgeving voor forse uitdagingen komen te staan. Binnen deze ondersteuning is het van belang om aan te sluiten bij de interesses, belangstelling en leerbaarheid van het kind. Voor kinderen is het voeren van gesprekken zeker belangrijk, echter het ervaringsgericht werken is vaak een manier om tot gedragsverandering te kunnen komen. Onze vak-ondersteuners kunnen hier zeker veel in betekenen.

In onze woonzorg locatie in Bolsward kunnen wij ook jongeren opvangen vanaf 16 jaar met een indicatie verblijf laag. Voor meer informatie zie: Het nieuwe begeleid - zelfstandig wonen 

Wilt u een kennismakingsgesprek of meer informatie vul dan dit formulier in.