Gedragscode en gedragsregels

Gedragscodes en gedragsregels zijn afspraken over de werkwijze welke verwacht wordt van medewerkers, stagiaires en samenwerkingspartners in het kader van (het voorkomen) van agressie en geweld binnen Eigen Regie Friesland.

Binnen Eigen Regie Friesland worden de volgende gedragscodes en gedragsregels gehanteerd:

 • Je stelt deelnemers op de hoogte van alle geldende organisatorische afspraken en grenzen en komt deze ook na.
 • Je maakt met de deelnemer individuele afspraken die gericht zijn op de persoonlijke situatie van de deelnemer en komt deze na.
 • Je bespreekt met de deelnemer welke grenzen van kracht zijn ten aanzien van agressie en geweld en welke maatregelen er getroffen zullen worden wanneer deze grenzen overschreden worden.
 • Je houdt rekening met de (culturele) verscheidenheid van ouders en kinderen.
 • Je levert een bijdrage aan een veilige werksfeer en werkomgeving. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Signaleer onveilige situaties, meldt deze bij de casemanager en/of leidinggevende en maak deze bespreekbaar in een deelnemersoverleg.
  • Draag zorg voor een goede overdracht waarin je met de casemanager en/of leidinggevende afstemt hoe de ondersteuner die na jou dienst heeft wordt geïnformeerd en eventueel wordt geïnstrueerd.
  • Blijf alert op onverwachte veranderingen in een gesprek;
  • Bij dreigend gevaar op agressief en/of ander gedrag waarbij je je bedreigd voelt stap je direct uit het gesprek.
  • Een eerste gesprek bij een deelnemer in de thuissituatie wordt uit veiligheidsoverwegingen altijd met twee personen gevoerd.
 • Je bespreekt met de casemanager en/of leidinggevende vooraf onveilige en /of ongewenste situaties
 • Je vermeldt je afspraken bij deelnemers thuis altijd in de agenda zodat we altijd weten waar je bent. Bij deze vermelding staat naam van deelnemer, adres van deelnemer, de tijd wanneer je erheen gaat tot het moment waarop je vertrekt en je telefoonnummer.
 • Je volgt evaluaties, trainingen en opleidingen welke door de organisatie worden aangeboden.
 • In situaties waarin je met agressie en/of geweld in aanraking komt stel je je in eerste instantie verdedigend op en vermijd je zoveel als mogelijk om zelf agressie te gebruiken.
 • Je verstrekt geen werk gerelateerde informatie via sociale media, je bent je er bewust van dat deelnemers (privé) informatie via de sociale media kunnen achterhalen en je bent waar nodig terughoudend met het verstrekken van (privé) informatie via sociale media.
 • Je zorgt dat de nummerherkenning uitstaat als je met je eigen privé telefoonnummer belt.
 • Medewerkers die in het bezit zijn van een bedrijfstelefoon gebruiken dat nummer.