Huisregels

De volgende huisregels worden binnen Eigen Regie Friesland gehanteerd:

We respecteren elkaars mening en veroordelen de mening van de andere niet. We treden elkaar respectvol tegemoet wat wil zeggen dat we geen grensoverschrijdend gedrag vertonen. We gaan respectvol om met privacy gevoelige informatie, hierover leest u meer in de privacy verklaring. Bij ontoelaatbaar gedrag zal de ondersteuning op dat moment gestopt worden, in het team zal besproken worden of en op welke wijze de ondersteuning wordt voortgezet. Dit zal terug gerapporteerd worden aan betreffende deelnemer. Wanneer er sprake is van agressie en/of geweld binnen de richtlijnen van dit protocol zal dit zonder uitzondering gerapporteerd worden en zal er aangifte worden gedaan.

Wanneer deelnemers een klacht hebben kunnen zij het protocol klachtenregeling volgen welke is uitgereikt aan alle deelnemers.
Aangezien er verschillend gedacht kan worden over agressie en/of geweld volgt hier een definitie welke door Eigen Regie Friesland gehanteerd wordt.

Onder agressie en geweld wordt verstaan

Lichamelijke en verbale geweldplegingen, belaging, intimidatie en bedreiging gepleegd door interne of externe individuen die fysieke of psychologische schade veroorzaken bij werknemer(s) en die plaatsvinden in een werkgerelateerde context.

Uitingsvormen

Een nader onderscheidt wordt vaak gemaakt ten aanzien van de specifieke gedragingen:

Verbaal: met stemverheffing spreken, schelden, schreeuwen, vloeken en lastigvallen. Ook discriminerende opmerkingen kunnen als agressief worden opgevat. Deze uitingsvormen zijn zowel in persoonlijk als in telefonisch contact mogelijk. Psychisch: dreigen, chanteren, vernederen, en intimideren. Fysiek: dreigen met slaan, schoppen, duwen, spugen, vernielen, gebruik van wapens, beroven, brandstichting, vandalisme, gijzeling en moord. De definitie heeft betrekking op zowel mondelinge als schriftelijke agressie, inclusief agressie via e-mail, internet en sociale media.

Onder medewerkers wordt verstaan: Medewerkers die onder loondienst werkzaamheden verrichten voor Eigen Regie Friesland
Stagiaires die werkzaamheden verrichten voor Eigen Regie Friesland
Vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor Eigen Regie Friesland
Extern ingehuurde die werkzaamheden verrichten voor Eigen Regie Friesland