Organisatie

Over Eigen Regie Friesland

Wie wij zijn en wat wij doen

Missie (waar staan we voor)

Eigen Regie Friesland staat voor het principe dat elke burger binnen zijn eigen kwetsbaarheid en binnen zijn eigen mogelijkheden regie voert over zijn eigen leven en meedoet in de samenleving.

Hiermee komt Eigen Regie Friesland tegemoet aan de transitie-  en participatiesamenleving.

 

Visie (waar gaan we voor)

Wij onderscheiden ons van andere organisaties door:

  1. Een flexibele dienstverlening waarbij wij maatwerk verrichten;
  2. Een uitgebreide dienstenpakket waarbij wij aansluiten bij één gezin, één plan van aanpak;
  3. Ervaringsgerichte ondersteuning; niet alleen praten maar vooral doen waardoor deelnemers het nieuwe gedrag kunnen ervaren;
  4. Systeemgericht werken;
  5. Gelijkwaardigheid, transparantie en maken van verbinding organisatie breed;
  6. Een innovatieve aanpak waarbij deskundigheidsbevordering een belangrijk onderdeel is.

 

Strategie  (hoe bereiken we onze doelen)

Eigen Regie Friesland is een organisatie die streeft naar het maken van verbinding op micro-. Macro-, en mesoniveau waarbij de burger centraal staat en waarbij gehandeld wordt binnen de geldende wet- en regelgeving.

Regie voeren over eigen leven en binnen eigen mogelijkheden betekent dat wij werken vanuit het principe ‘ondersteunen waar het moet, loslaten in vertrouwen waar het kan’.

Dit principe wordt doorgetrokken tot organisatieniveau waarbij geïnventariseerd wordt waar specifieke deskundigheid ligt en waar meer specifieke professionalisering gewenst is. Indien specifieke professionalisering gewenst is dragen wij er zorg voor dat dit tot op deelnemersniveau geboden wordt.

Ons team

Ons team van professionals staat voor u klaar. Binnenkort vindt u hier onze nieuwe collega's!

 

Medewerker

Marinka Oudshoorn

Directeur

Medewerker

Remco Boomsma

Leidinggevende

Medewerker

Wilfried Lampe

Trainer

Medewerker

Vurginia ten Bosch

Vakondersteuner

Medewerker

Ayda

Therapiehond

Medewerker

Sterre

Therapiehond