Organisatie

Over Eigen Regie Friesland

Wie wij zijn en wat wij doen

 

Eigen Regie Friesland staat voor het principe dat elke burger binnen zijn eigen kwetsbaarheid en binnen zijn eigen mogelijkheden regie voert over zijn eigen leven en meedoet in de samenleving.

Hiermee komt Eigen Regie Friesland tegemoet aan de transitie-  en participatiesamenleving.

Eigen Regie Friesland onderscheidt zich door deelnemers te zien als gelijkwaardige partners die zelf richting geven aan hun leven binnen hun eigen mogelijkheden en binnen de geldende wet- en regelgeving.

Eigen Regie Friesland heeft de visie om deelnemers die door een tijdelijke of chronische kwetsbaarheid zijn vastgelopen op verschillende leefgebieden praktische ondersteuning te bieden waarmee zij in staat worden gesteld de regie over hun eigen leven en binnen eigen mogelijkheden te (her) pakken.

Eigen Regie Friesland is een organisatie die streeft naar het maken van verbinding op micro-, macro-, en mesoniveau waarbij de burger centraal staat en waarbij gehandeld wordt binnen de geldende wet – en regelgeving.

Regie voeren over eigen leven en binnen eigen mogelijkheden betekent dat wij werken vanuit het principe  ‘ondersteunen waar het moet, loslaten in vertrouwen waar het kan’.

Dit principe wordt doorgetrokken tot organisatieniveau waarbij geïnventariseerd wordt waar specifieke deskundigheid ligt en waar meer specifieke professionalisering gewenst is. Indien specifieke professionalisering gewenst is dragen wij er zorg voor dat dit tot op deelnemersniveau geboden wordt.

Deelnemers zien als gelijkwaardige partner betekent ook dat wij deelnemers kansen bieden om te participeren in de samenleving. Dit doen wij door de samenwerking met collega organisaties op te zoeken zodat we gezamenlijk op kunnen trekken om de beste resultaten voor en met de deelnemer te bereiken.

Ons team

Ons team van professionals staat voor u klaar

 

Marinka Oudshoorn

Directeur

Remco Boomsma

Leidinggevende

Medewerker

Jacob Koenen

Budgetbeheerder - Budgetcoach

Medewerker

Wilfried Lampe

Trainer

Marten Bergsma

Casemanager

Elies Swart

Vakondersteuner

Vurginia ten Bosch

Vakondersteuner

Charella ten Bosch

Individueel Ondersteuner

Erik Doorenspleet

Individueel Ondersteuner

Ayda

Therapiehond

Sterre

Therapiehond