Organisatie

Over Eigen Regie Friesland

Wie wij zijn en wat wij doen

Missie (waar staan we voor)

Eigen Regie Friesland staat voor het principe dat elke burger binnen zijn eigen kwetsbaarheid en binnen zijn eigen mogelijkheden regie voert over zijn eigen leven en meedoet in de samenleving.

Hiermee komt Eigen Regie Friesland tegemoet aan de transitie-  en participatiesamenleving.

 

Visie (waar gaan we voor)

Wij onderscheiden ons van andere organisaties door:

  1. Een flexibele dienstverlening waarbij wij maatwerk verrichten;
  2. Een uitgebreide dienstenpakket waarbij wij aansluiten bij één gezin, één plan van aanpak;
  3. Ervaringsgerichte ondersteuning; niet alleen praten maar vooral doen waardoor deelnemers het nieuwe gedrag kunnen ervaren;
  4. Systeemgericht werken;
  5. Gelijkwaardigheid, transparantie en maken van verbinding organisatie breed;
  6. Een innovatieve aanpak waarbij deskundigheidsbevordering een belangrijk onderdeel is.

 

Strategie  (hoe bereiken we onze doelen)

Eigen Regie Friesland is een organisatie die streeft naar het maken van verbinding op micro-. Macro-, en mesoniveau waarbij de burger centraal staat en waarbij gehandeld wordt binnen de geldende wet- en regelgeving.

Regie voeren over eigen leven en binnen eigen mogelijkheden betekent dat wij werken vanuit het principe ‘ondersteunen waar het moet, loslaten in vertrouwen waar het kan’.

Dit principe wordt doorgetrokken tot organisatieniveau waarbij geïnventariseerd wordt waar specifieke deskundigheid ligt en waar meer specifieke professionalisering gewenst is. Indien specifieke professionalisering gewenst is dragen wij er zorg voor dat dit tot op deelnemersniveau geboden wordt.

 

Eigen Regie Friesland - Maatschappelijke en Huishoudelijke ondersteuning
Wij zijn actief in de volgende gemeentes: gemeente Ooststellingwerf, gemeente Weststellingwerf, gemeente Opsterland, gemeente Achtkarspelen, gemeente Tytsjerksteradiel, gemeente De Fryske Marren en gemeente Heerenveen. 

Ons team

Ons team van professionals staat voor u klaar.

Marinka Oudshoorn

Directeur

Remco Boomsma

Leidinggevende

Vurginia ten Bosch

Vakondersteuner

Mila Vaessen

Ambulantbegeleider

Ingrid Jansen

Huishoudelijke ondersteuner en verliescoach

Angeline Snik

Huishoudelijke ondersteuner

Annita Plat

Huishoudelijke ondersteuner

Trijntje Wieringa

Huishoudelijke ondersteuner

Peter Bosma

Systeembeheerder

Daisy van Dijk

Huishoudelijke ondersteuner

Bente Diever

Huishoudelijke ondersteuner

Kimberley Woudstra

Huishoudelijke ondersteuner

Wilfried Lampe

Trainer/Vertrouwenspersoon

Wiepie Nicolai

Individueel ondersteuner

Diny welles

Huishoudelijke ondersteuner

Chinouk van der Meer

Huishoudelijke ondersteuner

Esther Bosman

Huishoudelijke ondersteuner

Sanne van der Heide

Huishoudelijke ondersteuner

Dante Speksnijder

Huishoudelijke ondersteuner

Jissica de Jong

Huishoudelijke ondersteuner

Vera van Rooijen

Huishoudelijke ondersteuner

Ayda

Therapiehond