Insluitingscriteria

 Algemeen: Een deelnemer dient zich te houden aan de door Eigen Regie Friesland gestelde huisregels, reglementen en aangeboden ondersteuningsaanbod. De huisregels, reglementen en ondersteuningsaanbod van Eigen Regie Friesland wordt door Eigen Regie Friesland aan de deelnemer overhandigd. Eigen Regie Friesland moet met de gemeente waar de deelnemer woonachtig is een contract hebben voor (praktische) thuisondersteuning…

Meer lezen

Uitsluitingscriteria

Deelnemers die complexe (verpleegkundige) zorg nodig hebben wat mogelijkerwijs niet door Eigen Regie Friesland of in samenwerking met ketenpartners van Eigen Regie Friesland geboden kan worden; Ernstige en/of meervoudige lichamelijke handicap waarvoor specialistische zorg nodig is wat Eigen Regie Friesland of zijn ketenpartners niet kunnen verzorgen; Als er sprake is van agressie of seksueel geweld…

Meer lezen

Praktische thuisondersteuning

Eigen Regie Friesland biedt…

Casemanagementschap

Eigen Regie Friesland vindt…

Mantelzorgondersteuning

De nieuwe Wet Maatschappelijk…

Crisisdienst

Eigen Regie Friesland vindt…

Online ondersteuning

Ook Eigen Regie Friesland…

Gespecialiseerde vak – ondersteuning

Gespecialiseerde vak – ondersteuning…

.

Wij zijn een betrokken organisatie met zeer enthousiaste medewerkers die vol overgave met u van start willen om u handvatten aan te reiken, waarbij u zelf de regie over uw eigen leven kunt (her)pakken.

Referenties