Thuisondersteuning

Wij leveren thuisondersteuning in nagenoeg alle Friese gemeenten. Binnen de thuisondersteuning hechten we veel waarde aan de volgende uitgangspunten:

  • We werken resultaatgericht.
  • De deelnemer is probleemeigenaar van zijn problematiek en de daarbij behorende uitdagingen.
  • We werken op maat en niet met standaard protocollen.
  • Voor elke deelnemer maken we een ondersteuningsplan welke aansluit bij de ZRM.
  • Elke deelnemer krijgt twee ondersteuners toegewezen waarvan ten minste 1 ondersteuner werkzaam is als casemanager.
  • We werken nauw samen met de betrokken consulent.
  • We werken nauw samen met betrokken organisaties en het netwerk van de deelnemer indien dit gewenst en mogelijk is.

In- en uitsluitingscriteria

Insluitingscriteria
- Cliënten waarvan de psychische kwetsbaarheid op de voorgrond staat en die een volwassen leeftijd behaald hebben
- Cliënten die één of meerdere uitdagingen hebben binnen de zelfredzaamheidsmatrix
- Cliënten dienen zich begeleidbaar op te stellen
- Cliënten moeten leerbaar zijn

Uitsluitingscriteria
- Cliënten met acute agressie problematiek
- Cliënten met acute verslavingsproblematiek
- Cliënten met acute psychiatrische problematiek
- Cliënten die een intensief behandeltraject volgen

Praktische thuisondersteuning

De praktische thuisondersteuning wordt geleverd door een individueel ondersteuner en/of vak-ondersteuner. De betrokken casemanager houdt, wel of niet op de achtergrond, ook bij de praktische thuisondersteuning de regie over het gehele ondersteuningsproces.

Thuisondersteuning

De thuisondersteuning wordt geleverd door een casemanager. De casemanager heeft als taak om de regie te voeren over het gehele ondersteuningsproces. Dit betekent dat hij of zij verantwoordelijk is voor het opstellen van het ondersteuningsplan en de uitvoering hiervan.

Huishoudelijk ondersteuning

De huishoudelijke ondersteuning wordt geleverd door een individueel ondersteuner. De betrokken casemanager houdt op de achtergrond de regie over het gehele ondersteuningsproces. Wij kiezen hier bewust voor omdat we geen risico willen lopen om eventuele andere doelen die de deelnemer heeft te missen. Bovendien kan de huishoudelijke ondersteuner bepaalde signalen die ze opvangt bespreken met de casemanager. Deze kan daarop met de deelnemer in gesprek gaan hierover en de signalen terugkoppelen naar de consulent.

Wilt u een kennismakingsgesprek of u direct aanmelden vul dan dit formulier in.

 

Eigen Regie Friesland - Maatschappelijke en Huishoudelijke ondersteuning
Wij zijn actief in de volgende gemeentes: gemeente Ooststellingwerf, gemeente Weststellingwerf, gemeente Opsterland, gemeente Achtkarspelen, gemeente Tytsjerksteradiel, gemeente De Fryske Marren en de gemeente Heerenveen.