Huishoudelijke hulp (ondersteuning)

Wij bieden huishoudelijk ondersteuning aan kwetsbare burgers in o.a. de gemeente de Fryske Marren.

Binnen het leveren van de huishoudelijke ondersteuning hechten wij veel waarde aan de volgende uitgangspunten:

 • Wij werken volgens de HRM - normkader; dit wilt zeggen dat wij ons verantwoordelijk voelen voor een schoon en leefbaar huis;
 • Dit betekent dat wij indien nodig ook meerdere keren bij een cliënt komen óf dat wij minder vaak als 1 keer per week bij de cliënt komen;
 • Wij werken met een vast rooster zodat cliënten precies weten op welke dag en tijd wij langskomen, hierin houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen van cliënten;
 • Cliënten krijgen een vaste huishoudelijk ondersteuner zodat er een vertrouwensband kan ontstaan;
 • Overnemen waar het moet, loslaten in vertrouwen waar het kan;
 • De cliënt bepaald zelf hoe hij zijn/haar huishouden uitgevoerd wilt hebben;
 • Wij hebben begrip dat het voor cliënten erg lastig kan zijn om het huishouden uit handen te geven.
 • Wij begrijpen dat cliënten vaak snel huishoudelijke ondersteuning nodig hebben. Daarom stemmen we met het gebiedsteammedewerker en/of de WMO consulent af wat de ingangsdatum voor het leveren van de huishoudelijke ondersteuning wordt. Mocht de beschikking op zich laten wachten, dan hoeft de cliënt evengoed niet zonder huishoudelijke ondersteuning te zitten.
 • Wij hechten er veel waarde aan om korte lijntjes te hebben met gebiedsteammedewerkers / WMO consulenten en andere betrokken partijen;
 • Wanneer een cliënt ook ondersteund moet worden in de uitvoering van de huishoudelijke taken zetten we hiervoor gekwalificeerde medewerkers voor in.

In - en uitsluitingscriteria

Insluitingscriteria

- Cliënten die door welke omstandigheid dan ook het huishouden niet meer zelfstandig kunnen voeren en/of hierbij ondersteuning nodig hebben;

- Cliënten die een beschikking hebben ontvangen van de gemeente voor huishoudelijke ondersteuning.

Uitsluitingscriteria

 • Cliënten met acute agressie problematiek waarbij het leveren van de huishoudelijke ondersteuning vrijwel onmogelijk blijkt te zijn;
 • Cliënten met acute verslavingsproblematiek waarbij het leveren van de huishoudelijke ondersteuning vrijwel onmogelijk blijkt te zijn;
 • Cliënten met acute psychiatrische problematiek waarbij het leveren van de huishoudelijke ondersteuning vrijwel onmogelijk blijkt te zijn.

Onze werkwijze

 1. Het gebiedsteam en/of WMO consulent neemt contact met ons op met de vraag of wij de huishoudelijke ondersteuning kunnen leveren aan een specifieke cliënt. Hierbij wordt aangegeven waarom de cliënt huishoudelijke ondersteuning nodig heeft.;
 2. Het gebiedsteam mailt de gegevens van de cliënt alsmede een korte omschrijving waarom de cliënt huishoudelijke ondersteuning nodig heeft naar contact@eigenregiefriesland.nl ;
 3. Wij nemen contact op met de cliënt om de eerste afspraak met de cliënt af te stemmen, hierbij wachten wij de beschikking niet af maar stemmen we met het gebiedsteam de ingangsdatum af;
 4. Wanneer de beschikking nog niet door ons ontvangen is, kunnen we nog geen cliëntdossier aanmaken en maken we een inschatting qua tijd welke de cliënt nodig zal hebben aan huishoudelijke ondersteuning;
 5. Zodra de beschikking door ons ontvangen is kunnen wij een cliëntdossier aanmaken en nemen we een intake af met de cliënt. Vandaaruit berekenen we hoeveel tijd de cliënt ontvangt aan huishoudelijke ondersteuning;
 6. 1 keer per half jaar evaluaren we de huishoudelijke ondersteuning om te onderzoeken of de hoeveelheid tijd wat de cliënt ontvangt nog steeds passend is;
 7. Wanneer dit noodzakelijk is zullen we de huishoudelijke ondersteuning eerder evalueren.

 

Eigen Regie Friesland - Maatschappelijke en Huishoudelijke ondersteuning
Wij zijn actief in de volgende gemeentes: gemeente Ooststellingwerf, gemeente Weststellingwerf, gemeente Opsterland, gemeente Achtkarspelen, gemeente Tytsjerksteradiel, gemeente De Fryske Marren en gemeente Heerenveen.