Ik zoek hulp voor iemand anders

Eigen Regie Friesland is een organisatie die altijd op zoek is naar innoverende ideeën welke aansluiten bij maatschappelijke en gemeentelijke uitdagingen. Met een aantal van deze innoverende ideeën kunt u op deze website kennismaken.

Voor wie?

Wij zijn er voor inwoners van de provincie Friesland die een psychische kwetsbaarheid hebben en van daaruit tegen uitdagingen aanlopen op één of meer leefgebieden binnen de zelfredzaamheidmatrix.

Welke ondersteuning leveren wij?

Wij zijn gecontracteerd in nagenoeg alle Friese gemeenten voor:

  • Thuisondersteuning.
  • Huishoudelijke ondersteuning

Wanneer?

Wij houden ons aan de contractuele afspraken van de verschillende gemeente. Dit houdt in dat wij niet met de ondersteuning starten alvorens we toestemming hebben gekregen van een consulent. In overleg met de consulent en de deelnemer starten we de ondersteuning op de overeengekomen datum. Hiervoor wachten we niet tot we de beschikking ontvangen hebben. 

Eigen Regie Friesland onderscheidt zichzelf door een flexibele inzet. Voor ons betekent dit dat wanneer er een noodzaak aanwezig is wij tevens ondersteuning kunnen leveren in de avonden, weekenden en op feestdagen.

Wij willen er zijn voor onze deelnemers. Een crisis houdt zich niet aan kantoortijden. Om die reden hebben we besloten om een crisisdienst in te stellen die geopend is op doordeweekse dagen van 9:00 uur tot 21:00 uur.

Hoe leveren wij de ondersteuning?

Ook in het leveren van de ondersteuning mogen wij ons innoverend noemen. Wij hechten grote waarde aan het halen van resultaten op een manier welke goed aansluit bij de deelnemer. Dit betekent dat we 'out of the box' denken.

Hoe doen we dit? Uiteraard zijn de contractuele eisen vanuit de verschillende gemeenten leidend en voldoen alle medewerkers aan de gestelde eisen. Echter wanneer we 'out of the box' denken kunt u zich misschien voorstellen dat een individuele ondersteuner tevens over andere kwaliteiten beschikt welke ingezet kunnen worden. Onderstaande diensten worden geleverd door onze vak-ondersteuners.

Sportcoach

Veel deelnemers voelen de behoefte om geactiveerd te worden en hebben vandaaruit de interesse om te gaan sporten. Of er zijn deelnemers die als ondersteuningsdoel hebben om gezonder te leven. Een sportcoach oftewel life coach kan dan helpend zijn om ingezet te worden.

Hondentherapiebegeleider         

Het is bewezen dat dieren een herstellend effect hebben bij deelnemers met een psychische kwetsbaarheid. De hondentherapiebegeleider werkt met de deelnemer aan zijn ondersteuningsdoelen door de hond als middel in te zetten. De therapiehond zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden bij deelnemers die uitdagingen hebben om grenzen aan te geven, sociale contacten aan te gaan, depressieve gevoelens of gevoelens van eenzaamheid meer beheersbaar te maken of om gesprekken meer op gang te brengen. Tenslotte een hond vertelt niets door en oordeelt nergens over.  Op deze manier hebben we al veel successen geboekt!  

Creatief therapeut

Elke gedragsverandering begint bij bewustwording. Veel deelnemers kunnen het als lastig ervaren om tot inzichten te komen en/of hierover te praten. Onze creatieve therapeut gaat met de deelnemer op creatieve wijze aan de slag om tot bepaalde inzichten te komen en zich bewust te worden van de problematiek waar hij of zij tegenaan loopt. Op deze manier kan er gewerkt worden aan gedragsverandering maar ook kan op deze manier toegewerkt worden naar behandeling. Hierbij benadrukken we dat de creatieve therapeut niet behandeld maar de deelnemer ondersteunt om een stap verder te zetten. 

Budgetcoach

Deelnemers kunnen tegen financiële problemen aanlopen waarbij zij een extra steuntje in de rug nodig hebben. De budgetcoach is niet bedoeld om schuldenproblematiek op te lossen, hier zijn andere voorliggende voorzieningen voor. De budgetcoach werkt zowel preventief als oplossingsgericht. Hij helpt de deelnemer verdere schulden te voorkomen en om te gaan met zijn weekbudget. Daarnaast kan de budgetcoach de deelnemer ondersteunen in het leren omgaan met een klein budget.  Van welke financiële regelingen kan gebruik gemaakt worden? Hoe ga je om met aanbiedingen? Hoe kan je omgaan met verleidingen om te veel geld uit te geven?

 

Eigen Regie Friesland - Maatschappelijke en Huishoudelijke ondersteuning
Wij zijn actief in de volgende gemeentes: gemeente Ooststellingwerf, gemeente Weststellingwerf, gemeente Opsterland, gemeente Achtkarspelen, gemeente Tytsjerksteradiel, gemeente De Fryske Marren en de gemeente Heerenveen.