Beleid coronavirus

Gepubliceerd op: 26-09-2020

Beleid coronavirus

Helaas lijkt het coronavirus zich opnieuw snel te verspreiden. Om die reden is het belangrijk dat wij de richtlijnen van het RIVM opvolgen. Het RIVM heeft specifieke richtlijnen opgesteld voor medewerkers die werkzaam zijn binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In dit beleid wordt beschreven hoe Eigen Regie Friesland omgaat met de richtlijnen van het RIVM.

Ziekteverschijnselen

Welke ziekteverschijnselen horen bij het coronavirus en zijn van toepassing op de richtlijnen?

 • Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en/of
 • Hoesten en/of
 • Benauwdheid en/of
 • Verhoging of koorts en/of
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak

Koortsvrij = temperatuur onder de 38 graden, zonder koortsremmende medicatie.

Testbeleid

Voor medewerkers is een specifiek testbeleid opgesteld welke zoveel mogelijk moet waarborgen dat risico’s op besmetting zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Preventieve maatregelen

Van medewerkers en deelnemers wordt verwacht dat zij zich niet alleen tijdens de ondersteuning maar ook daarbuiten aan de richtlijnen houden van het RIVM om het risico op besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer we ons allemaal aan deze maatregelen houden zorgen we er met elkaar voor dat deelnemers de ondersteuning kunnen blijven krijgen welke zij nodig hebben.

Dit houdt in elk geval het volgende in:

 • Bij klachten welke terug te herleiden zijn aan COVID – 19 meldt u dit direct bij uw ondersteuner.
 • Wanneer een medewerker klachten heeft welke terug te herleiden zijn naar COVID – 19 meldt degene dit direct bij de leidinggevende.
 • Voor onze locatie in Bolsward geldt dat wanneer er meerdere bewoners zijn met klachten welke terug te herleiden is aan COVID – 19 dit direct gemeld wordt bij de GGD
 • Toepassen van handhygiëne
 • Geen handen geven
 • Hoesten en niezen in de elleboog
 • Papieren zakdoekjes gebruiken
 • Houd 1.5 meter afstand
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is
 • Ontvang niet meer als maximaal zes personen bij u thuis. Kinderen tot 12 jaar tellen niet mee voor het maximaal aantal personen. Zorg ervoor dat u altijd 1.5 meter afstand kan houden en de hygiëne maatregelen nageleefd worden.

Hygiëne

Van medewerkers en deelnemers wordt verwacht dat zij zich houden aan de algemene hygiënemaatregelen. Deze maatregelen hebben betrekking op:

 • Handhygiëne
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes en handschoenen)

Uw ondersteuner kan u informeren over deze maatregelen, ook vindt u deze maatregelen op onze website. 

Wanneer een deelnemer klachten heeft.

Het is van groot belang om bij het begin van de ondersteuning bij mensen thuis, elke keer weer, zelf klachtenvrij te zijn en te informeren naar de gezondheid van de deelnemer (‘triage’)

Is de deelnemer besmet of mogelijk besmet met COVID – 19, dan geldt het volgende:

 • Indien is vastgesteld dat de deelnemer besmet is met COVID – 19 dient de medewerker niet bij de cliënt naar binnen te gaan, in dat geval wordt de ondersteuning uitgesteld en/of er wordt gezocht naar een alternatieve vorm van ondersteuning (bijvoorbeeld beeldbellen).
 • Indien er een vermoeden bestaat dat de deelnemer besmet is met COVID – 19, is het belangrijk dat de deelnemer zich laat testen. Totdat de testuitslag bekend is, wordt de ondersteuning uitgesteld en/of er wordt gezocht naar een alternatieve vorm van ondersteuning (bijvoorbeeld beeldbellen).
 • In beide gevallen stelt de medewerker direct de leidinggevende op de hoogte en zoeken zij met de deelnemer gezamenlijk naar gepaste oplossingen. U kunt hierbij denken aan ondersteuning op afstand (bijvoorbeeld via beeldbellen)

Indien de deelnemer niet besmet is met COVID – 19 kunnen de ondersteunende taken worden volbracht buiten de 1.5 meter.

Wanneer een medewerker klachten heeft

 • Wanneer een medewerker klachten heeft welke terug te herleiden kunnen zijn tot een COVID – 19 besmetting worden de richtlijnen volgens het testbeleid opgevolgd.
 • Wanneer de medewerker volgens de richtlijnen van het testbeleid geen ondersteuning kan leveren zal de deelnemer hierover direct geïnformeerd worden door de leidinggevende of casemanager van betreffende deelnemer en zal er gezamenlijk gezocht worden naar een passende oplossing.