Ontwikkelingen in het zorglandschap van gemeente Leeuwarden

Gepubliceerd op: 24-07-2020

Gemeente Leeuwarden heeft besloten om voor het jaar 2021 op een andere manier invulling te geven aan het zorglandschap. Dit houdt in dat de ondersteuning vanaf 2021 als volgt is ingericht:

- Basisondersteuning welke uitgevoerd zal worden door Amaryllus en Incluzio.

- Aanvullende ondersteuning welke uitgevoerd zal worden door Windkracht 058 (voorheen Innzorg, JijCentraal en Aardema zorggroep)

- Huishoudelijke ondersteuning welke uitgevoerd zal worden door M.i.e.p. Huishoudservice en het Thuiszorg het Friese Land.

Graag hadden we ons als onderaannemer willen aansluiten bij de basisondersteuning en/of aanvullende ondersteuning. Helaas is ons dit niet gegund. Niet omdat we geen kwalitatieve ondersteuning bieden, maar omdat besloten is door de gecontracteerde partijen om alle ondersteuning zelf te leveren. Wij betreuren deze keuze aangezien hierdoor de mooie samenwerking welke we opgebouwd hebben met onze cliënten en samenwerkingspartners uit Leeuwarden beëindigd wordt. Toch hebben we er alle vertrouwen in dat de ondersteuning van onze deelnemers door betrokken partijen op kwalitatieve wijze overgenomen zal worden.

Gelukkig is er ook goed nieuws. M.I.E.P heeft namelijk besloten om met ons een onderaannemerscontract aan te gaan voor onze bestaande cliënten zodat we deze ondersteuning wel kunnen blijven leveren. Ook blijven we gecontracteerd voor de jeugd in heel Friesland, dus ook in Leeuwarden waardoor we ook deze doelgroep kunnen blijven ondersteunen.