Ik heb huishoudelijk hulp nodig

Als u merkt dat u om verschillende redenen niet meer in staat bent om uw huishouden zelfstandig te doen, kunt u zich aanmelden bij de WMO-consulent van uw gemeente. Deze persoon beoordeelt of u in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning vanuit de WMO en of u hulp nodig heeft bij het aanleren van taken of bij het zelfstandig uitvoeren ervan. 

Als u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp, zal de WMO-consulent u aanmelden bij ons of een andere gecontracteerde zorgaanbieder. U kunt zelf kiezen welke organisatie u wilt voor de huishoudelijke hulp. Heeft u een indicatie vanuit de WLZ (Wet langdurige zorg) neem dan contact met ons op. 

Zodra we uw aanmelding ontvangen, plannen we een eerste afspraak met u in. Tijdens deze afspraak maken we kennis en begint de huishoudelijke ondersteuner meteen met het werk.

Na ontvangst van de beschikking stellen we een cliëntdossier op en nemen we een intake af om te bepalen hoeveel ondersteuning u nodig heeft om uw huis schoon en leefbaar te houden. We werken met een vast rooster, zodat u altijd weet wanneer we langskomen en proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeuren. U krijgt een vaste huishoudelijke ondersteuner, zodat u een vertrouwensband kunt opbouwen.

Eigen Regie Friesland - Maatschappelijke en Huishoudelijke ondersteuning
Wij zijn actief in de volgende gemeentes: gemeente Ooststellingwerf, gemeente Weststellingwerf, gemeente Opsterland, gemeente Achtkarspelen, gemeente Tytsjerksteradiel, gemeente De Fryske Marren en gemeente Heerenveen.