Ik wil leren om zelfstandig te wonen

Het nieuwe begeleid zelfstandig wonen

Bij het nieuwe begeleid zelfstandig wonen woont u zelfstandig in een woongroep waar u met elkaar kunt werken aan uw doelen en van elkaar kunt leren.

U komt hiervoor in aanmerking wanneer het door verschillende redenen niet lukt om zelfstandig te wonen maar u hier met kleine stapjes wel naartoe wilt en kunt werken.

In tegenstelling tot andere soorten woonvormen bieden wij een woonvorm aan waarbij de deelnemer uitgenodigd wordt om zoveel mogelijk zelfstandig te leven. Dit houdt onder andere in dat u in onze woonvorm zelf financieel verantwoordelijk bent voor het betalen van de huur en andere woonlasten.

Op dit moment hebben wij een woonvorm in Bolsward.

De woonvorm is beschikbaar voor:

- jongeren van 18 - 27 jaar met een beschikking beschermd wonen 'JongThuis' en/of

- jongeren vanaf 16 jaar met een beschikking verblijf laag vanuit de (verlengde) jeugdwet

Uitsluitingscriteria:

 • Deelnemers die complexe (verpleegkundige) zorg nodig hebben wat mogelijkerwijs niet door Eigen Regie Friesland of in samenwerking met ketenpartners van Eigen Regie Friesland geboden kan worden.
 • Ernstige en/of meervoudige lichamelijke handicap waarvoor specialistische zorg nodig is wat Eigen Regie Friesland of zijn ketenpartners niet kunnen verzorgen.
 • Als er sprake is van agressie of seksueel geweld jegens beroepskrachten in dienst van Eigen Regie Friesland of vanuit Eigen Regie Friesland optreden, andere deelnemers/ bewoners of derden kan, nadat er een gesprek heeft plaatsgevonden, reden zijn om de hulp- of dienstverlening stop te zetten aangezien de veiligheid in het geding is. Hierbij wordt het protocol Agressie en Geweld gehanteerd.
 • Ernstige of nog onbehandelde (psychiatrische) problematiek waardoor een deelnemer niet in staat is om in aanmerking te komen voor beschermd wonen of (ambulante) thuisondersteuning.
 • Deelnemers die onder de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of wet zorg en dwang of BOPZ vallen kunnen niet in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit Eigen Regie Friesland.
 • Deelnemers die zich op voorhand niet begeleidbaar opstellen of zich niet aan de ondersteuning geboden door Eigen Regie Friesland houden.
 • Als er een voorliggende voorziening is in de WLZ, WMO, Jeugdwet, participatiewet of de ZVW komt een deelnemer niet in aanmerking voor de ondersteuning vanuit Eigen Regie Friesland
 • Als er sprake is van een justitieel traject of contact met reclassering kan ervoor gekozen worden dat er vanuit Eigen Regie Friesland uit veiligheidsoverwegingen geen gebruik gemaakt kan worden van het beschermd wonen traject.
 • Als er sprake is van actief drugsgebruik en/of actief alcoholgebruik en/of andere vormen waarbij sprake is van een actief verslavingsproblematiek kan de deelnemer uit veiligheidsoverwegingen niet toegelaten worden in het beschermde wonen traject.

Wilt u een kennismakingsgesprek of wilt u meer informatie vul dan dit formulier in.

Ervaringsverhalen 

In verband met de  privacy van onze deelnemers is ervoor gekozen om gefingeerde namen en afbeeldingen te gebruiken.

 • Stock Photo Closeup Portrait Of Young Successful Smiling Woman Student Being Excited Giving Thumbs Up 176410118 (1)

  Mijn naam is Rob en ik ben 52 jaar. Anderhalf jaar geleden ben ik bij Eigen Regie Friesland terecht gekomen op de locatie in Bolsward, vanuit de crisisopvang in Burgum. Ik was alcoholverslaafde en depressief. Bij Eigen Regie Friesland heb ik ervaren dat je een mens bent en niet alleen 'de verslaafde'. Hier ben ik door de juiste begeleiding en kundig personeel weer op de been gekomen en nu alweer een tijdje zonder drank. Op alle gebieden staan de begeleiders je bij financieel, meegaan naar afspraken, aangaan van vrijwilligerswerk, sociale contacten et cetera. Ze ondersteunen je om je Eigen Regie te pakken.

  Rob

 • Stock Photo Closeup Portrait Of Young Successful Smiling Woman Student Being Excited Giving Thumbs Up 176410118 (1)

  Dit is de eerste plek waar ik woon en waar wordt gekeken naar wat je wel kan in plaats van alleen maar op wat je slecht doet. Ze helpen je waar het nodig is en er is veel geduld. Het is voor alle leeftijden en dat is heel fijn. Ik ben met behulp van Eigen Regie Friesland gestopt met blowen.

  Laura

 • Stock Photo Closeup Portrait Of Young Successful Smiling Woman Student Being Excited Giving Thumbs Up 176410118 (1)

  Mijn naam is Robin en ik ben 20 jaar. Ongeveer 1 jaar geleden kwam ik bij Eigen Regie Friesland dankzij het gebiedsteam. Ik was uit huis gezet door mijn ouder. Ik kende geen basis vaardigheden en ik wist ook niet hoe ik met geld om moest gaan. Dankzij Eigen Regie Friesland heb ik deze dingen geleerd, maar ik heb nog een lange weg te gaan. Dankzij Eigen Regie Friesland heb ik begeleiding die ik nodig heb.

  Robin