Ik woon zelfstandig en heb ondersteuning nodig

Door uiteenlopende redenen kan het gebeuren dat uw leven niet loopt zoals u dit wenst. U ervaart bijvoorbeeld uitdagingen op één of meerdere leefgebieden:

 • Financiën.
 • Werk en/of studie.
 • Invullen van een zinvolle dagbesteding.
 • Wonen.
 • Sociale contacten.
 • Huishouding.
 • Zelfzorg.
 • Omgaan met uw huisgenoten.
 • Opvoeding van uw kinderen.
 • Leren omgaan met uw kwetsbaarheid.

Wij kennen verschillende ondersteuningsvormen:

Praktische thuisondersteuning

Praktische thuisondersteuning houdt in dat wij de deelnemer ondersteunen in de praktische uitvoering van dagelijkse activiteiten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het uitvoeren van taken, maar ook aan het ombuigen van gedrag door ervaringsgericht te werken.

De praktische thuisondersteuning wordt veelal in uw eigen thuissituatie aangeboden door de individuele begeleider en/of de vakondersteuner.

Thuisondersteuning

Thuisondersteuning wordt ingezet wanneer er sprake is van meer complexere problematiek. Het doel is vaak om toe te werken naar een stabiel leven en deze stabiliteit vast te houden. Ook wordt er indien nodig binnen uw mogelijkheden toegewerkt naar uw zelfstandigheid en het voeren van regie over uw eigen leven.

De thuisondersteuning wordt veelal in uw eigen thuissituatie ingezet door een casemanager. De casemanager werkt samen met u aan uw doelen. Daarnaast zal de casemanager wanneer dit gewenst is en u hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven afstemming zoeken met betrokken instanties. Gesprekken met betrokken instanties zal indien gewenst en mogelijk plaatsvinden in uw aanwezigheid. Zo houdt u altijd de regie over uw eigen ondersteuningsproces.

Huishoudelijk hulp

Door uiteenlopende redenen kan het voorkomen dat u het huishouden niet kan uitvoeren en dat dit door iemand anders overgenomen moet worden. Wanneer hier sprake van is kunt u bij de gemeente waar u woont een huishoudelijk hulp aanvragen.

In- en uitsluitingscriteria

Insluitingscriteria
- Cliënten waarvan de psychische kwetsbaarheid op de voorgrond staat en die een volwassen leeftijd behaald hebben
- Cliënten die één of meerdere uitdagingen hebben binnen de zelfredzaamheidsmatrix
- Cliënten dienen zich begeleidbaar op te stellen
- Cliënten moeten leerbaar zijn

Uitsluitingscriteria
- Cliënten met acute agressie problematiek
- Cliënten met acute verslavingsproblematiek
- Cliënten met acute psychiatrische problematiek
- Cliënten die een intensief behandeltraject volgen

Wilt u een kennismakingsgesprek of u direct aanmelden vul dan dit formulier in.

Eigen Regie Friesland - Maatschappelijke en Huishoudelijke ondersteuning
Wij zijn actief in de volgende gemeentes: gemeente Ooststellingwerf, gemeente Weststellingwerf, gemeente Opsterland, gemeente Achtkarspelen, gemeente Tytsjerksteradiel, gemeente De Fryske Marren en gemeente Heerenveen. 

Ervaringsverhalen

In verband met de privacy van onze deelnemers is ervoor gekozen om gefingeerde namen en afbeeldingen te gebruiken.

 • Stock Photo Closeup Portrait Of Young Successful Smiling Woman Student Being Excited Giving Thumbs Up 176410118 (1)

  Wat ik fijn vind aan Eigen Regie Friesland is dat ze me altijd steunen als er bijvoorbeeld dingen op de grond vallen die ik zelf niet op kan pakken, dan wordt dit voor mij gedaan. Alle dingen die mij niet zelf lukken probeert Eigen Regie Friesland voor mij te doen. Ook de therapiehond (Ayda) die bij mij komt vind ik super voor mezelf, maar ook voor me dochter. Ook de kleine huishoudelijke taken worden opgepakt. Dit vind ik heel fijn omdat ik dit zelf niet kan.

  Anne