Ik zoek hulp voor mezelf

Voor wie?

Voor iedereen waar het leven om uiteenlopende redenen niet loopt zoals gewenst.  Dit kan komen omdat u iets ernstigs hebt meegemaakt of omdat u een kwetsbaarheid heeft. Wij maken geen onderscheid in leeftijd of de oorzaak waarom u ondersteuning nodig heeft. Wij zijn er voor iedereen!

Wanneer?

Uw leven verloopt niet zoals u dit wenst en het lukt u niet om dit om te buigen. U ervaart bijvoorbeeld uitdagingen op het werk of bij het aangaan van sociale contacten. Of het loopt niet lekker in het contact met uw gezinsleden. Het lukt u niet om uw leven efficiënt te structureren of u ervaart moeite om uw financiën op orde te krijgen. Er kunnen vele redenen zijn waarom uw leven niet naar wens verloopt en vaak grijpen verschillende uitdagingen op elkaar in. Wacht u niet te lang om hierbij de juiste ondersteuning te vragen.

Welke ondersteuning?

Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u het volgende aanbieden:

Waar?

Wij bieden deze ondersteuning door heel Friesland

Hoe?

Wij zetten u centraal tijdens de ondersteuning. Dit wil zeggen dat wij u zullen stimuleren om zoveel mogelijk zelf de regie te (her)pakken over uw leven.  U bent en blijft zelf probleemeigenaar over uw uitdagingen welke u aan wilt gaan. Wij sluiten hier op gelijkwaardige wijze bij aan. Wij ondersteunen u daar waar het nodig is en laten u los daar waar het kan. Kortom u voert zelf de regie over uw ondersteuningsproces!

Aansluiten bij u betekent dat wij meer doen dan alleen gesprekken met u voeren. Samen met u zullen we op zoek gaan op welke manier u uw doelen het snelst, maar binnen uw tempo kunt halen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan ervaringsgericht werken. Door te oefenen met nieuw gedrag ervaart u ook wat het nieuwe gedrag u op kan leveren.

Aansluiten bij u betekent ook dat we binnen het redelijke flexibel inzetbaar zijn. Is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat u in het weekend of ’s avonds ondersteuning krijgt en kan dit écht niet op een andere manier georganiseerd worden, dan zullen wij er alles aan doen om er op die momenten voor u te zijn.

Wie ondersteunt mij?

Wij zullen altijd op zoek gaan naar een ondersteuner die goed bij u past. Hierbij houden wij rekening met uw wensen. Onze medewerkers zijn allemaal geschoold en bevoegd om u op professionele wijze te ondersteunen.

Wij ondersteunen op maat en dit betekent dat wij buiten de kaders denken. Zo hebben we naast de individuele ondersteuners een samenwerking met bijvoorbeeld een sportcoach, een creatieve ondersteuner, een budgetcoach en een hondentherapie begeleider. Al onze ondersteuners zullen op proactieve wijze met u aan de slag gaan op een manier die bij u past.

Elke deelnemer krijgt ongeacht zijn uitdagingen een casemanager toegewezen. Afhankelijk van de uitdagingen zal bepaald worden in hoeverre en op welke manier de casemanager bij u betrokken is.

De (individueel) ondersteuners zijn MBO geschoold en zullen op praktische wijze met u werken aan uw doelen. De casemanagers zijn HBO geschoold en zullen met u de meer complexere taken oppakken.