Het nieuwe begeleid – zelfstandig wonen

Wij hebben één woonlocatie in Bolsward. De woonlocatie is een innoverend product welke aansluit bij zowel maatschappelijke als gemeentelijke uitdagingen. In tegenstelling tot beschermd wonen maken we bewoners zelf verantwoordelijk voor de woonlasten. Dit sluit aan bij het toewerken naar zelfstandig wonen en het voeren van eigen regie. Bovendien maken we bewoners op deze manier ook eigenaar om zelf de verantwoordelijkheid te dragen over hun leven.

De woonlocatie is bedoeld voor inwoners in betreffende gemeente die door uiteenlopende redenen woonopvang nodig hebben in combinatie met 24/7 opvang. Bewoners stromen bijvoorbeeld door vanuit het beschermd wonen, echter is de stap naar het zelfstandig wonen in combinatie met thuisondersteuning nog te groot. Een andere belangrijke doelgroep is 18- / 18+. Deze doelgroep woont vaak te lang in een intramurale setting welke geen recht (meer) doet aan hun problematiek. Een bijkomend probleem hierbij is dat zij gezien hun leeftijd niet meer onder de jeugdwet vallen en de doorstroom hiervan moeilijk te realiseren is. 

Op de groep werken we veel met de presentietheorie, echter bewoners moeten zich wel begeleidbaar opstellen. Begeleidbaar opstellen houdt hierbij in dat bewoners proactief werken aan hun doelen welke opgesteld zijn in hun ondersteuningsplan. Door te werken vanuit de presentietheorie bereiken we dat er geen dwang wordt opgelegd en stimuleren we bewoners om de regie te pakken door zelf om ondersteuning te vragen.

Wonen bij ons is zeker niet vrijblijvend. Er zal hard gewerkt moeten worden aan de doelen welke bewoners hebben. Een groot voordeel van het wonen op een woongroep is dat er met de groep gewerkt kan worden aan persoonlijke doelen. Je wordt uitgedaagd om op verbindende wijze te communiceren, om grenzen te bewaken en aan te geven, om steun te vragen en te geven et cetera.

Wilt u een kennismakingsgesprek of meer informatie vul dan dit formulier in.